Kemuliaan Dalam Kerendahan Hati, Nasihat abu bakar ash shiddiq, Kita menemukan kedermawanan dalam takwa (kesadaran akan Allah), kekayaan dalam yakin (kepastian), dan kemuliaan dalam kerendahan hati.

(abu bakar ash shiddiq) 

catatan-muhasabah.blogspot.com