Bila ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah, dan biarkanlah ia melewatimu.(Jangan masukkan kedalam hati, agar tidak lelah hatimu). (Ali Bin Abi Thalib)

Ikhtisar Pena